Videor

Vi vill visa hur vi utför vårt jobbMålning av plåttak

Målning av plåttak med akrylatfärg, Coloria Peltikatto, som ger ett prisvärt och mångårigt rostskydd för plåttak.


Målning av minerittak

Här målar vi andra varvet på ett minerittak. På detta tak använde vi oss av Katto Airisto – målarfärg för minerittak. Denna färg är lättarbetad samtidigt som den ger ett långvarit skydd. Färgen tränger in i mineritplattorna och förhindrar bl.a. mossa från att angripa taket.


Tvättning av minerittak med taksläde

Den specialbyggda taksläden minskar på mängden smuts som yr omkring och ger en bättre arbetsmiljö för målaren samtidigt som arbetet går snabbare.Tvättning av tegeltak

Här tvättar vi ett tegeltak av typen Ormax. Vi rekommenderar att tegeltak rengörs med jämna mellanrum för att motverka mossa och annan växtlighet som annars riskerar skada tegelpannorna.


Vattenblästring

Vi använder oss av vatten för att blästra bort rost och löst sittande målfärg. Vattenblästring är skonsammare för plåten än t.ex. sandblästring då plåtens galvaniserade ytan inte tar skada av vattenblästringen.