Tietosuojakäytäntö

Tämä käytäntö selittää miten Cerex käsittelee henkilötietoja, EU:n tietosuoja-asetuksen 2016/679 (GDPR) mukaan. Cerex on vastuussa henkilötietojen käsittelystä toiminnassaan.  

Mitä henkilötietoja käsitellään
Cerex käsittelee henkilötietoja, jotka välitetään suoraan tai epäsuorasti yhteydenoton, asiakas- tai toimittajasuhteen tai verkkosivuvierailun myötä. Kyseessä on useimmiten henkilö- ja yhteystiedot, kuten nimi, osoite, s-posti ja puhelinnumero. Muita käsiteltäviä tehtäviä ovat rekrytointiin ja / tai työsuhteeseen liittyvät tiedot. IP-osoitetta, laitetietoa, alustaa, kieliasetusta, maantieteellistä ja demografista asennoitumista voidaan myös käsitellä. Tietoja verkkosivuston käyttötavasta kerätään evästeiden avulla, lisätietoja varten katso evästekäytäntömme.

Mihin henkilötiedot käytetään
Cerex käsittelee henkilötietoja lähinnä asiakassuhteiden ja toimitussuhteiden ylläpitämiseksi, yhteydenottojen hoitamiseksi esimerkiksi tiedusteluja varten ja lainsäädännön noudattamista varten. Tietoja käsitellään myös markkinointi-, myynti- ja tilastotarkoituksiin, muun muassa toiminnan valvontaa ja kehittämistä varten.

Cerex:n käsittelemät henkilötiedot noudattavat yhtä tai useampaa edellä mainituista tarkoituksista. Käsittelylle tulee olla laillinen peruste, kuten suostumus, sopimus tai lakisääteinen velvoite. Ainoastaan tiettyyn tarkoitukseen tarvittavia henkilötietoja käsitellään.

Kenen kanssa jaamme henkilötietoja
Cerex saattaa jakaa tietoja valittujen kolmansien osapuolten kanssa valvotuissa muodoissa, jotta tietojasi käsitellään turvallisesti. Nämä kolmannet osapuolet voivat olla toimittajia. Tietoja ei myydä eikä jaeta ilman perusteita.

Missä henkilötietoja käsitellään
Cerex käsittelee henkilötietoja ainoastaan EU/EES:n sisällä.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja
Cerex säilyttää henkilötietoja ainoastaan niin kauan, kuin niitä tarvitaan voidaksemme täyttää velvollisuutemme sinua kohtaan, ja niin kauan kuin tietoja tulee säilyttää säilytysaikojen ja muiden lainmukaisten käyttötarkoitusten mukaan, kuten kirjanpito.

Miten henkilötietoja suojataan
Cerex suojaa henkilötietoja asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla turvatoimilla. Pääsyä rajoitetaan esimerkiksi siten, että ainoastaan hyväksytyt pääsevät tietoihin sisäänkirjautumisen kautta ja salausta käytetään tarvittaessa. Suojaustaso vastaa tietojen arkaluonteisuutta ja käytön riskiä.   

Oikeudet
EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihin, joita Cerex sinusta käsittelee, ja mahdollisuus oikaista tiedot, mikäli ne ovat virheellisiä. Sinulla on myös oikeus pyytää tulla poistetuksi järjestelmästämme, jos tietoja ei enää tarvita siihen tarkoitukseen mihin ne kerättiin. Joissakin tapauksissa lainsäädäntö voi vaatia, että tieto jää, esimerkiksi kirjanpito- tai verotarkoituksiin, jolloin tietoja voidaan rajoittaa olemaan käytettävissä ainoastaan näihin tarkoituksiin. Mikäli tietoja käsitellään suostumuksesi perusteella, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi. Sinulla on myös oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, mikäli Cerex ei ole noudattanut sovellettavaa tietosuojasäännöstöä. Katso alla olevat yhteystiedot koskien henkilötietojesi käsittelyä meillä.

Yhteystiedot
Kysymykset koskien Cerex:n henkilötietokäsittelyä osoitetaan:

Rekisterinpitäjä 

Cerex

Puh. 040-512 05 58
S-posti: B.Wallin [at] Cerex.fi

Postiosoite:
Rantakatu 30
64100 Kristiinankaupunki
Suomi

 

 

Tietosuojakäytäntö päivitettiin 17.06.2019

Maksuton tarjouspyyntö!

Liitä kuva, niin palaamme asiaan ratkaisulla ongelmaasi!